Underkategorier

Våra guider och instruktörer är utbildade för uppgifterna. Många av dem har en kvalifikation från något, eller flera examinations system. De arbetar för Paddlingsfabriken för specifika uppdrag, och vid behov ger Jöns dem extra handledning eller utbildning för att säkerställa en trevlig upplevelse för kunden. För närvarande har vi inte någon fastanställd personal, förutom Jöns.

Documents and instructions that have to do with the buying process and using the services.