Too tired arms to keep on paddling?

Too tired to follow, and awkward feelign in your arms and wrists, the others are happily paddling away or your kayak is turning in all other directions? Perhaps you'd like to become a successful competition kayaker or only do it for the joy. Don't let the small aches destroy it for you, but go and ask someone else analyse your forward paddling and fix it in small steps.

Relax

Forcing the paddle away from its natural path in the water causes extra muscle tension. Let the paddle meet the water in a balanced angle so that your whole body can cooperate via your arms and hands. As you find the proper tecnique you can stop compensating and loosen up your grip on the paddleshaft. You will not need those tiering twisitings of hands, arms and body. Everyone can reach for relaxed strokes in higher pace without an extra set of muscle strength, or well you probably need some level of fitness - but lots of it will be gained by paddling. The correct forward techique will inspire you to vary your speed and to increase  your speed rather than resting the paddle on your kayak deck. I have noticed myself getting tired, especially in my shoulders, but also in my arms and back if I have to go slower than my natural paddle speed would be. Too slow is like extreamly slow walking with stopping halfway between steps. 

A different paddle - a compensation action

Failing technique could sometimes be compensated by choosing a different length of paddle, a different blade sixe and shape of a different shaft type. Some relief can also be found using the lightest and most expensive paddle, or by a different feather angle. Split paddles, usually with length and feather adjustment are also easier to store.

Ask for advice and compare

Visst kan man ha fysiska hinder och fel i kroppen som gör paddlingen svår, men oftast blir de lindrade av avslappnad fysisk ansträngning. Det bästa du kan göra är att diskutera teknik, jämföra tekniker och delmoment med andra paddlare. Du kan också ta en genväg och be om hjälp av en instruktör duktig på att analysera och instruera just framåtpaddling. Bland tävlingspaddlare diskuteras teknik och stil väldigt mycket. Man ser tydligast skillnader i paddelföringen och använding av kroppen på tävlingsbanorna. En källa till råd kan vara tävlingskanotister. Det är samtidigt skäl att minnas skillnaderna i farkosterna. Har man en fullpackad havskajak som kanske väger tiotals gånger mer så bör vissa delar i tekniken och utrustningen modifieras. Belastningen på kroppen då man lägger in all sin styrka i paddeltaget är av annat slag. Tävlingskajaken sätter sig snabbt i rörelse, medan havskajaken behöver tid innan den går upp i marschfart. Fingrar, axlar och rygg belastas potentiellt med en större motkraft hos utfärdspaddlaren än hos banpaddlaren.

Höjd i förhållande till vattnet

Tävlingskanotisten sitter rätt högt uppe i en smal farkost. Där följer en större instabilitet men också en helt annan ergonomi. Paddelbladet hos tävlingskanotisten kan skapa en kraftvektor som går i det snaraste i linje med färdriktningen, medan paddeltaget i en bredare farkost glider längre ut och den del av kraften tenderar att styra farkosten från sida till sida. Styr tendensen kan motverkas med teknik. Det skiljer från paddlare till paddlare om vridningar i samband styrtendensen behöver åtgärdas akut. Och visst kan kompensation hittas i mera sittunderlag (ökad instabilitet), annan paddellängd och möjligen ett böjt skaft ("cranked shaft").

Synkronisera armarna

Förutom att man i tekniken skall ge uppmärksamhet på fingrar och handleder så skall armarna tajmas rätt och paddeln få fäste i vattnet långt fram i första kontakten med vattnet. Jag anser att kontakten skall skapas då bakre handen sveper framåt och ger ett mottryck i ögonhöjd. Framåtsvepet (eller skuffen) gör att främre paddelbladet tippar ner i vattnet och det skapas ett drag i främre handen. För mig ger det en reflex att vrida bålen och axeln tillbaka på främre handens sida, förutsatt att jag får paddla i egen takt. Timingen och vinkeln på paddleskaftet påverkar också hur mycket vattnets tryck bär upp paddelns vikt, och om jag blir tvungen att pressa ner paddeln i vattnet eller kanske bära upp den med armkraft.

Specifika teknikråd - då du vill paddla annorlunda

Det finns en uppsjö av råd och åsikter. Många anser sig inneha sanningen och rätta tekniken. Jag anser mig ha en gedigen erfarenhet av tävlingstekniker och stilar som andra lärt ut och gett som råd till mig. Väldigt ofta ser jag direkta teknikfel som definitivt borde åtgärdas, men mera sällan ingriper jag med råd om jag inte blivit tillfrågad. Ändringar i tekniken kräver experimenterande och en förändring av många detaljer som alla skall falla på plats innan den rätta kroppskänslan infinner sig. I mina råd och den teknikunddervisning för framåtpaddling jag ger vill jag främst förmedla upplevelsen av att hela kroppen deltar, och av att den kan vara avslappnad trots motvind, tung last och många timmars paddling.   Bästa och specifika övningar och råd kan jag ge på vattnet i samband med paddling och det kan krävas många sessioner med egna övningar däremellan.

Hoppas vi ses på vattnet och kan utbyta tekniker och paddlingsstilar.