Underkategorier

Mångsidig skärgård, kursutbud för stora och små sjöbjörnar och landkrabbor - det är vad vi levererat i drygt 10 år till besökare från alla världens hörn.  Vi har kajakplatser för 16 personer totalt. En del av dem finns listade i Uthyrnings applikationen här på vår websidan.  På uthyrnings applikationen kan du också se föreslagna avlämningsplatser så att du kan starta från en plats och avlämna kajakerna på ett annat ställe - om du så vill.

Kurser, endel som kalenderförda, de flesta arrangeras på basen av förfrågningar och önskemål. Samma gäller paddlingsfärder - önskemålen varierar stort liksom erfarenheten. 

 

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Nordic Skating is a recreational form of long distance skating on natural ice that forms on lakes, rivers and seas. For safety ice claws, a boyancy aid in the form of a rucksack, throwing line and ice poles for probing the ice are used. To protect against the cold and possible immersion also a set of exchange clothing is carried. Tour leaders develop their probing and route evaluation skills by participation in teory training and practice over the years. 

Information about the company

Vi befinner oss i Ekenäs skärgård, med Ekenäs skärgårds nationalpark inom räckhåll för en dagspaddling. I väster har vi Hangö, Bromarv och Åbolands skärgård, I öster Barösund och Ingå skärgård. Efter Porkalafjärden närmar man sig Esbo och Helsingfors. Längsmed kusten finns för det mesta holmar som ger skydd för sydliga vindar, men också avsnitt där man behöver mer erfarenhet av vågor och vind.

For aticles that I want to translate and have available on the web but not linked to from any menus.