Webshop för Paddlingsfabriken och Kajk.fi produkter.

Vi flyttade vår kajakuthyrning till en annan web adress:  kauppa.kajk.fi

Det är fortfarande Paddlingsfabriken. Vi tror att Kajk.fi är lättare att skriva och minnas.

Kayak hyresalternativ