Vi befinner oss i Ekenäs skärgård, med Ekenäs skärgårds nationalpark inom räckhåll för en dagspaddling. I väster har vi Hangö, Bromarv och Åbolands skärgård, I öster Barösund och Ingå skärgård. Efter Porkalafjärden närmar man sig Esbo och Helsingfors. Längsmed kusten finns för det mesta holmar som ger skydd för sydliga vindar, men också avsnitt där man behöver mer erfarenhet av vågor och vind.

"Vi kryssade omkring i två veckor, men har fortfarande mycket att se..."

konstaterade två tyska paddlare lyckligt då de återvände från sin paddeltur där de bland annat njöt av sommaren på skärgårdsklipporna. Man upptäcker vackra sund och vikar, sjöar på holmar, sötvattenskällor, jättegrytor bekväma sittplatser invid vattnet, kluvna skär i havet, fyrar och båkar - allt på nära håll medan man bekymmersfritt glider över grunda och allt klarare vatten.

Skriv ut